پرشین روما ، تولید کننده محصولات سیلیکونی و ژله ای در ایران با تنوع بسیار بالا مطابق سلیقه هر ایرانی ، پرشین روما ، تولید کننده محصولات سیلیکونی و ژله ای در ایران با تنوع بسیار بالا مطابق سلیقه هر ایرانی ، پرشین روما ، تولید کننده محصولات سیلیکونی و ژله ای در ایران با تنوع بسیار بالا مطابق سلیقه هر ایرانی ، پرشین روما ، تولید کننده محصولات سیلیکونی و ژله ای در ایران با تنوع بسیار بالا مطابق سلیقه هر ایرانی

پرشین روما

مشخصات فنی

کیفیت
بالا

جنس مواد
سیلیکون

گارانتی
دو سال

کاربرد و زمینه مصرف

تولید کیک
ابعاد متنوع

تولید ژله
خانگی

تولید شیرینی
حرفه ای

تولید دسر
تخصصی

پرشین روما ، تولید کننده محصولات سیلیکونی و ژله ای در ایران با تنوع بسیار بالا مطابق سلیقه هر ایرانی

پرشین روما ، تولید کننده محصولات سیلیکونی و ژله ای در ایران با تنوع بسیار بالا مطابق سلیقه هر ایرانی

پرشین روما ، تولید کننده محصولات سیلیکونی و ژله ای در ایران با تنوع بسیار بالا مطابق سلیقه هر ایرانی

پرشین روما ، تولید کننده محصولات سیلیکونی و ژله ای در ایران با تنوع بسیار بالا مطابق سلیقه هر ایرانی

تصاویر محصول

عکس های مختلف از محصول معرفی شده در ابعاد و رنگبندی مختلف

عکس های مختلف از محصول معرفی شده در ابعاد و رنگبندی مختلف

توضیحات اضافی محصول

عکس های مختلف از محصول معرفی شده در ابعاد و رنگبندی مختلف ، عکس های مختلف از محصول معرفی شده در ابعاد و رنگبندی مختلف ، عکس های مختلف از محصول معرفی شده در ابعاد و رنگبندی مختلف .

عکس های مختلف از محصول معرفی شده در ابعاد و رنگبندی مختلف ، عکس های مختلف از محصول معرفی شده در ابعاد و رنگبندی مختلف ، عکس های مختلف از محصول معرفی شده در ابعاد و رنگبندی مختلف .

عکس های مختلف از محصول معرفی شده در ابعاد و رنگبندی مختلف ، عکس های مختلف از محصول معرفی شده در ابعاد و رنگبندی مختلف ، عکس های مختلف از محصول معرفی شده در ابعاد و رنگبندی مختلف .

عکس های مختلف از محصول معرفی شده در ابعاد و رنگبندی مختلف ، عکس های مختلف از محصول معرفی شده در ابعاد و رنگبندی مختلف ، عکس های مختلف از محصول معرفی شده در ابعاد و رنگبندی مختلف .

عنوان شماره 2

عکس های مختلف از محصول معرفی شده در ابعاد و رنگبندی مختلف ، عکس های مختلف از محصول معرفی شده در ابعاد و رنگبندی مختلف ، عکس های مختلف از محصول معرفی شده در ابعاد و رنگبندی مختلف .

عکس های مختلف از محصول معرفی شده در ابعاد و رنگبندی مختلف ، عکس های مختلف از محصول معرفی شده در ابعاد و رنگبندی مختلف ، عکس های مختلف از محصول معرفی شده در ابعاد و رنگبندی مختلف .

عکس های مختلف از محصول معرفی شده در ابعاد و رنگبندی مختلف ، عکس های مختلف از محصول معرفی شده در ابعاد و رنگبندی مختلف ، عکس های مختلف از محصول معرفی شده در ابعاد و رنگبندی مختلف .

عنوان شماره 3

عکس های مختلف از محصول معرفی شده در ابعاد و رنگبندی مختلف ، عکس های مختلف از محصول معرفی شده در ابعاد و رنگبندی مختلف ، عکس های مختلف از محصول معرفی شده در ابعاد و رنگبندی مختلف .

عکس های مختلف از محصول معرفی شده در ابعاد و رنگبندی مختلف ، عکس های مختلف از محصول معرفی شده در ابعاد و رنگبندی مختلف ، عکس های مختلف از محصول معرفی شده در ابعاد و رنگبندی مختلف .

پرشین روما

آماده
قبول
سفارشات

درخواست سفارش

عضویت در خبرنامه

زودتر از دیگران از خبرها و محصولات جدید پرشین روما با خبر شوید