قالب سیلیکونی ساوارین

  • قالب ساوارین
  • مدل بیضی
  • کد S 212
  • سایز 270*180
  • تک رنگ